När livet börjar om

Glycorex produkter gör det möjligt att genomföra fler transplantationer och därmed korta väntetiderna. För patienten innebär en transplantation ofta en dramatiskt förbättrad livskvalitet. Livet kan på nytt levas utan begränsningar, i synnerhet som tiden mellan insjuknande och transplantation kan begränsas.

Sänkta kostnader för sjukvården

Transplantationer innebär också att sjukvårdskostnaderna kan sänkas. I Sverige bedöms varje lyckad njurtransplantation ge en total besparing om cirka 5 miljoner kronor över en tioårsperiod jämfört med dialys.

Intensiv forskning

Glycorex-koncernen har en unik kompetens inom områdena biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Detta bildar grunden för det utvecklingsarbete som dotterbolagen Glycoprobe och Glycorex UBP bedriver inom områdena autoimmuna sjukdomar respektive universell blodplasma.