När livet börjar om

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. Produkten har hittills använts vid fler än 2000 njurtransplantationer och med utmärkta korttids- och långtidsresultat.

Sänkta kostnader för sjukvården

Transplantationer innebär också att sjukvårdskostnaderna kan sänkas. I Sverige bedöms varje lyckad njurtransplantation ge en total besparing om cirka 5 miljoner kronor över en tioårsperiod jämfört med dialys.

Intensiv forskning

Glycorex-koncernen har en unik kompetens inom områdena biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Detta bildar grunden för det utvecklingsarbete som dotterbolagen Glycoprobe och Glycorex UBP bedriver inom områdena autoimmuna sjukdomar respektive universell blodplasma.