När livet börjar om

Glycorex produkter gör det möjligt att genomföra fler transplantationer, därmed reduceras väntetiderna till transplantation. 
För patienten innebär en transplantation ofta en ökad förväntad livslängd samt en dramatiskt förbättrad livskvalitet. 
Patienter kan ofta återgå till ett i stort sett normalt liv efter en transplantation. Det är fördelaktigt för patienterna desto kortare tiden mellan insjuknande och transplantationen är.

Sänkta kostnader för sjukvården

Transplantationer innebär också att sjukvårdskostnaderna kan sänkas. I Sverige bedöms varje lyckad njurtransplantation ge en total besparing om cirka 5 miljoner kronor över en tioårsperiod jämfört med dialys.

Intensiv forskning

Glycorex-koncernen har en unik kompetens inom områdena biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling. Detta bildar grunden för det utvecklingsarbete som dotterbolagen Glycoprobe och Glycorex UBP bedriver inom områdena autoimmuna sjukdomar respektive universell blodplasma.