Forskning & Innovation

Forskning & Innovation

Glycorex unika kompetens inom områdena biologiskt aktiva kolhydratsubstanser och extrakorporeal blodbehandling erbjuder flera goda möjligheter till utveckling av nya produkter och behandlingsmöjligheter. Företaget bedriver för närvarande ett intensivt utvecklingsarbete inom universella blodprodukter och autoimmuna sjukdomar.

Biologiskt aktiva kolhydrater

Bolaget förvärvade Glycoprobe AB från Glycorex AB 2008. Därmed förvärvades en unik kompetens inom kolhydratområdet. Biologiskt aktiva kolhydrater finns på proteiner, celler och organ i kroppen. De är ofta receptorsubstanser till vilka olika proteiner (exempelvis galektiner och blodgruppsspecifika antikroppar), patogena bakterier och virus binder.

Glycoprobe AB’s unika kompetens används idag inom GTAB koncernen för att producera befintliga aktiva komponenter ingående i Glycosorb®-ABO kolonnerna, men även för utveckling av nya produkter inom exempelvis universella blodprodukter och autoimmuna sjukdomar.