Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Glycorex Transplantation: Glycorex Transplantation AB (publ) offentliggörande av Informationsmemorandum (GTAB B)

Fre, Nov 9 2018, 11:20 CEST | Pressrelease | Regulatorisk release

Glycorex Transplantation AB offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 9 november – 23 november 2018. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida www.glycorex.se och dels bifogat detta pressmeddelande. 

Styrelsen i Glycorex beslutade den 30 oktober 2018, med stöd av bemyndigande vid årsstämman den 30 maj 2018, om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 15,59 miljoner SEK före emissionskostnader i syfte att skapa förutsättningar för Glycorex att:  

  • registrera och marknadsintroducera UBP-produkten för användning vid framtagning av universell blodplasma.
  • externt validera och därefter registrera MG-produkten för behandling av den autoimmuna sjukdomen Myasthenia gravis. 

Kort om bolaget

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i fyra världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer, framförallt vid njurtransplantationer från närstående levande givare, men produkten används även vid transplantation av lever, hjärta, lunga och stamceller. 

Produkten har hittills använts vid fler än 3 500 njurtransplantationer. Korttids- och långtidsresultaten är utmärkta. Resultaten har presenterats i över 50 artiklar i ansedda medicinska tidskrifter.

Varje genomförd njurtransplantation har beräknats spara upp till 5 MSEK enbart i dialyskostnader. Varje genomförd njurtransplantation sparar cirka 150 dialysbehandlingar per år, vilket innebär att de över 3 500 njurtransplantationerna som genomförts efter Glycosorb®-behandlingar, kan uppskattas spara fler än 500 000 dialysbehandlingar per år.

Förutom i Europa används produkten i exempelvis Indien, Israel, Singapore, Thailand, Kanada, Mexiko och Australien. Bolaget utvecklar även medicintekniska produkter inom universellt blod och produkter för specifik reduktion av autoantikroppar vid behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis, samt produkter för specifik reduktion av galektiner. Bolaget håller även på att utveckla produkter för samtidig reduktion av antikroppar mot HLA och anti-A/B antikroppar.

Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Kontakt: 
Johan Nilsson, VD, Glycorex Transplantation AB
e-mail: vd@glycorex.ideon.se, telefon: 046-286 52 30 

Denna information är sådan som Glycorex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11:20 den 9 november 2018.

Prenumerera på våra utskick

Välj kategorier

Kontaktinformation

Prenumerationstjänsten tillhandahålls av Cision.se och din information kommer att lagras på deras servrar. Informationen kommer endast att användas till att meddela dig när nya utskick är publicerade. Ingen personlig information kommer att delas med utomstående parter. Läs mer om vår Integritetspolicy.