Styrelse, VD och revisorer

Styrelse, VD och revisorer

Styrelse

Kurt Nilsson
Ordförande.
Ledamot av styrelsen sedan 1996.
Född 1953.
Grundare och Utvecklingschef i Glycorex Transplantation AB. Teknologie doktor i kemi och tillämpad biokemi vid Lunds Universitet. Docent i bioteknik.
Aktieinnehav inklusive närståendeinnehav: 3 268 000 A-aktier och 4 066 162 B-aktier.

Kerstin Jakobsson
Ledamot sedan 2015.
Född 1956.
Civilingenjör med drygt 30 års erfarenhet av forskning och utveckling, marknad och försäljning inom främst Medtech området samt företagsledning och affärsutveckling från bl.a. Perstorp, Tecator, FOSS, Hemocue och SpectraCure. VD på Medicon Village AB.
Aktieinnehav: innehar inga aktier.

Claes Blanche
Ledamot sedan 2018 (ledamot i bolaget under 2000 – 2008).
Född 1957.
Civilingenjör vid KTH och ekonomutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm med mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och marknadsföring. COO Biacore, VD i Norden för Guidant/Boston Scientific, VD i Norden för Sorin Group, president Boule Medical AB, VD Blanche Science Advisors (pågående).
Aktieinnehav: 105 922 B-aktier

Christer Ahlberg
Ledamot sedan 2020.
Född 1971.
Civilekonom med erfarenhet från läkemedelsindustrin. Verkställande direktör och koncernchef i Sedana Medical (pågående sedan 2017). VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016), VD på̊ Eisai AB (2005 – 2010) och ytterligare mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Andra styrelseuppdrag: Ordförande och Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB (2013–2015), styrelseledamot i FrostPharma AB, VD och styrelsesuppleant i Waxholm by the sea aktiebolag (eget bolag).
Aktieinnehav: 35 000 B-aktier.

Tomas Westergren
Suppleant sedan 2012.
Född 1964.
Civilingenjör, läkare och filosofie doktor i Biokemi, erfarenhet av forskning och kliniskt arbete med patienter.
Aktieinnehav: 1 560 000 B-aktier.

VD

Pontus Nobréus
VD sedan den 15 oktober 2020.
Född 1964.
Civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola med en MBA från Henley Business School. Mer än 15 år i ledande kommersiella befattningar inom diagnostik- och laboratoriebranschen. Mångårig internationell affärserfarenhet med stationering i USA och Sydafrika. Bred
erfarenhet av global affärsutveckling, etablering av sälj- och distributionskanaler samt kommersialisering och marknadsstrategi från bl.a. HemoCue, Svar Life Science och Biovica International.
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier.

Revisorer

Ola Larsmon
Ordinarie revisor sedan 2020.
Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB

Stefan Svensson
Revisorssuppleant sedan 2017
Auktoriserad revisor Ernst & Young AB