Investors

Investors

Fri, Feb 21 2020, 8:00 CET (Regulatory) Bokslutskommuniké januari-december 2019 (GTAB B) Read more

Tue, Jan 28 2020, 18:30 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Fulltecknad och inbetald emissionslikvid Read more

Wed, Jan 15 2020, 14:05 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget genomför en riktad nyemission Read more

Wed, Nov 27 2019, 8:00 CET (Regulatory) Delårsrapport kvartal 3, 2019 (GTAB B) Read more

Thu, Oct 3 2019, 8:40 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB: Goda resultat inom projektet Reumatoid artrit (RA) Read more

Thu, Aug 29 2019, 8:00 CET (Regulatory) Delårsrapport kvartal 2, 2019 (GTAB B) Read more

Thu, Aug 15 2019, 13:55 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB: Statusuppdatering projektet reumatoid artrit (RA) Read more

Tue, Jun 4 2019, 8:30 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB: Positiva resultat inom projektet reumatoid artrit Read more

Thu, May 23 2019, 8:00 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Årsstämma 22 maj 2019 Read more

Tue, May 21 2019, 13:20 CET (Regulatory) Kliniska resultat av Glycosorb®-UBP presenterade på kongress i USA (GTAB B) Read more

Wed, May 15 2019, 8:00 CET (Regulatory) Delårsrapport kvartal 1, 2019 (GTAB B) Read more

Tue, Apr 30 2019, 12:05 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Offentliggörande av årsredovisning Read more

Wed, Apr 24 2019, 8:30 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Kallelse till årsstämma 22 maj 2019 Read more

Wed, Feb 27 2019, 8:00 CET (Regulatory) Bokslutskommuniké januari-december 2018 (GTAB B) Read more

Thu, Feb 21 2019, 16:45 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Första beställningen från Hong Kong och första levertransplantationen i Mexiko med Glycosorb®-ABO Read more

Thu, Jan 31 2019, 8:30 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation (GTAB B): Nytt antal aktier och röster Read more

Fri, Nov 30 2018, 12:36 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Företrädesemissionen i Bolaget har gett gott resultat Read more

Thu, Nov 29 2018, 8:00 CET (Regulatory) Delårsrapport kvartal 3, 2018 Read more

Mon, Nov 19 2018, 13:36 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation AB (GTAB B): Bolaget etablerar samarbete inom reumatoid artrit Read more

Fri, Nov 9 2018, 11:20 CET (Regulatory) Glycorex Transplantation: Glycorex Transplantation AB (publ) offentliggörande av Informationsmemorandum (GTAB B) Read more