Våra produkter

Våra produkter

Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, möjliggör organtransplantationer över blodgruppsgränserna på ett för patienten skonsamt och säkert sätt. Produkten har använts framgångsrikt vid fler än 4 500 transplantationer. Flera oberoende studier från olika länder visar att resultaten av blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer är utmärkta också över en längre uppföljningstid och att de är likvärdiga med resultaten från blodgruppskompatibla transplantationer.